Welkom

Welkom op onze site.

Wij hebben deze site opgericht om informatie te geven over de voornemens van de Gemeente Utrecht om  de verkeerssituaties in de stad te gaan aanpassen.

Na 7 spanende maanden heeft college besloten om de verkeersmaatregel Knip bij de Monicabrug niet gaan uitvoeren.

Wij zijn uiteraard blij dat de Knip Monicabrug niet doorgaat. Waar wij erg teleurgesteld in zijn is hoe de gemeente met de besluitvorming en communicatie omtrent de verkeersmaatregel omgaat. Het wordt niet  in persberichten en op de gemeente website niet uitgelegd waarom knip niet de juiste methode is. Het argument dat de knip op verzet van deel van de bewoners stuitte is natuurlijk totaal verwaarloosbaar. Daar trekt zich de gemeente weinig van aan. Waar het ons werkelijk om gaat is, dat wij als actiegroep een reeks concrete vragen aan de gemeente hebben geformuleerd over de verwachte effecten van de knip en daar hebben wij tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie op gehad.
De gemeente heeft zelf aangegeven (vanaf dat de knip in 2008 in het ALU opgenomen was) dat, behalve de schone lucht op Weerdsingel en neven effect optreed: het zgn”waterbedeffect” wanneer het verkeer van Weerdsingel naar de Amsterdamsestraatweg verschuift. Om dit effect te bestrijden was tot 2013 ook een afslagverbod van de Daalsetunnel als onderdeel van de knipmaatregel. In 2013 is de knip Paardenveld “stiekem” in knip Monicabrug veranderd, en door nieuwe berekeningen werd “aangetoond” dat het extra verkeer niet meer richting de ASW zou komen. Hier hebben wij een reeks vragen over gesteld en ondanks vele pogingen om in gesprek te gaan met gemeente, is een (inhoudelijke) dialoog nooit tot stand gekomen.
We kunnen het niet anders interpreteren, dan dat de knip niet doorgaat omdat gemeente geen zinvolle antwoorden op onze vragen/argumenten kan formuleren zonder dat ze de hand in eigen boezem moet steken.
Wij zijn blij met een aantal van de vervangende maatregelen: 30km zone op Weerdsingel en ontmoedigen van doorgaand verkeer in de Daalsetunnel. Wij zouden ook graag snel een 30 km zone op de ASW willen zien (dit is ook een onderdeel van Ontwikkelingsstrategie ASW). Aan de ander kant zijn we bezorgd over de effect van knijpen bij Daalsetunnel op het Westplein ( wat wij ook al lang roepen) en over doorvoeren van alle maatregelen in Pijslweerd. Er zijn in Pijlsweerd zeker straten, waar iets aan moet gaan gebeuren : Herenweg en Bethlemweg-Stroomstraat, zeker ook i.v.m.knijpen op de Weerdsingel /Oudenoord. Maar consequent “doorknippen” van Pijlsweerd heeft als gevolg dat alle bewoners van Pijlsweerd het traject van ASW-Weerdsingel of ASW-Acaciastraat zouden moeten gaan rijden, juist de trajecten die in eerste instantie ontlast zouden moeten worden. Met het weren van “doorgaand” verkeer wordt ook bestemmingsverkeer geweerd. Knippen betekend nog steeds omrijden en dus extra kilometers en extra uitstoot.